گوش برجسته می تواند اثرات اجتماعی و روانی قابل توجهی بر فرد ایجاد کند. از گذشته تا امروز ، روش های زیادی برای اصلاح این ناهنجاری توصیف شده است. اتوپلاستی یا همان جراحی زیبایی گوش که از همان ابتدای کودکی و بعد از ۵ سالگی قابل انجام است و می تواند تا بخش زیادی این مشکل را رفع کند و به افزایش اعتماد به نفس نیز کمک کند.