نمونه جراحی بینی ثانویه دکتر وقردوست 

در این نوع از بینی ها تیغه بینی کاملا داخل صورت فرورفته که ما با استفاده از غضروف دنده و فاشیای سر تیغه بینی را بازسازی کرده و ظاهری زیبا به بینی میدهیم و همچنین مشکلات تنفسی را برطرف میکنیم